Garanti

Garanti for el-arbejde

LANDSDÆKKENDE GARANTI FOR EL-ARBEJDE – som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde, vi udfører. TEKNIQ har etableret ELFO Garanti, der er en garantiordning for el-arbejde.

Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og el-installatører.

Garantiordningen gælder kun for arbejde, der er udført af medlemmer af ELFO. Se derfor for en sikkerheds skyld efter el-mærket eller spørg installatøren.

 

Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Garantiordningen dækker udgifter op til og med 150.000 kr. inkl. moms.

 

Hvem kan klage?

Private forbrugere kan klage over el-arbejde og leverancer, der ikke er bestilt til udførsel af erhvervsmæssige formål.

 

Hvad kan man klage over?

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for el-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke el-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

Læs mere på www.tekniq.dk og www.el-vvs-anke.dk